PCC Rokita miało 14,13 mln zł zysku netto, 59,77 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

ISBNews
21.08.2020 08:31
A A A


Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,89 mln zł wobec 21,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 59,77 mln zł wobec 46,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,48 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 350,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 30,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 703,88 mln zł w porównaniu z 734,44 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 129,73 mln zł wobec 131,67 mln zł rok wcześniej.

"Mimo trudnych warunków rynkowych skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął wartość 129,7 mln zł, 1,5% niższą w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto grupy odnotował jednak większy spadek, osiągając poziom 30,2 mln zł, tym samym był niższy o 28% w stosunku do półrocza roku poprzedniego. Wpływ na wyniki miała głównie sytuacja na rynku alkaliów, gdzie od ponad półtora roku odnotowywane były obniżki cen. Mimo obecnie zauważalnych spadków cen alkaliów, nie ma podstaw do miarodajnego wnioskowania co do zachowania cen w najbliższej przyszłości" - czytamy w liście zarządu dołączonym do raportu.

"W kolejnych okresach grupa nie jest w stanie oszacować miarodajnie finalnych skutków pandemii w przyszłości. Zaistniała sytuacja, jej rozwój i skutki mogą mieć wpływ na szereg decyzji podejmowanych przez spółki grupy, w tym m.in. na decyzje inwestycyjne" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 40,86 mln zł wobec 53,33 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)