Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość ok. 3,84 mld zł

ISBNews
24.08.2020 08:09
A A A


Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów; kontrakty zawarte) wynosi ok. 3,84 mld zł, podała spółka.

"Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3 840 mln zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2020 rok 832 mln zł, 2021 rok 1 216 mln zł, 2022 rok 1 060 mln zł oraz lata następne 732 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa Polimex Mostostal podała, że planuje sukcesywny wzrost portfela projektów zagranicznych.

"W chwili obecnej realizuje projekty m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Planowane zwiększenie portfela projektów zagranicznych obywać się będzie w szczególności w oparciu o istniejącą współpracę z międzynarodowymi koncernami paliwowymi i chemicznymi w ramach realizowanych projektów oraz montaż konstrukcji stalowych" - czytamy dalej.

Jednym z elementów strategii grupy w rozwoju obecności na rynkach zagranicznych są powołane w Niemczech i Holandii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polimex Mostostal GmbH oraz Polimex Mostostal B.V. W założeniu spółki te mają w znaczący sposób zwiększyć obecność GK PxM na rynkach Niemiec i Beneluxu, wzmocnić efektywność realizacji oraz nadzorować realizację kontraktów w tym zgodność z prawami i regułami lokalnych rynków, wskazano także.

"W perspektywie najbliższych lat istotnym z punktu widzenia płynności jest skuteczne pozyskiwanie kontraktów, których docelowa skala powinna zastąpić obecnie realizowane kontrakty strategiczne. W tym też celu Grupa PxM wraca na rynek budowy dróg. Spółka Polimex Mostostal S.A. (jako lider konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako partner konsorcjum) podpisały umowę na wykonanie, największej od kilku lat inwestycji drogowej realizowanej przez grupę 'Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20'" - napisano też w sprawozdaniu.

Uzupełnianie bieżącego portfela kontraktów wraz z postępem zaawansowania realizacji kontraktów strategicznych jest jednym z głównych priorytetów zarządu spółki i spółek segmentowych, wskazano dalej.

"Jakkolwiek wpływ kontraktów strategicznych na wynik spółki i grupy jest obecnie dominujący to dodatkowe kontrakty pozyskiwane obecnie i planowane do pozyskania w najbliższych latach powinny mieć rosnący udział w wynikach grupy, zapewniając dodatkowe przepływy dla spółki i spółek segmentowych" - podsumowano.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)