Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

ISBNews
24.08.2020 15:17
A A A


Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Bowim miał 611,07 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,44 mln zł zysku operacyjnego i 2,14 mln zł zysku netto w I połowie 2020 r., co stanowi odpowiednio: spadek o 105,83 mln zł, wzrost o 5,58 mln zł i wzrost o 5,1 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując się na jednostkowe, szacunkowe dane.

"Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z wpływem epidemii COVID-19 na rynek, na którym działa emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie II kwartału 2020 r., co przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali. Równocześnie nastąpił spadek cen wyrobów hutniczych. Oba te efekty kumulują się, łącznie przekładając się na spadek przychodów w ujęciu wartościowym w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w pierwszym półroczu 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego grupy, na dzień publikacji niniejszego raportu spółka nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwsze półrocze 2020 r., dodano.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)