Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

ISBNews
25.08.2020 11:24
A A A


Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - W projekcie nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej łączne potrzeby pożyczkowe netto ustalono w kwocie 103 340 mln zł wobec 23 518,1 mln zł w oryginalnej ustawie, podano w uzasadnieniu do projektu.

"Planuje się, że łączne potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 103 340 mln zł (wobec 23 518,1 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:

a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 115 022 mln zł (w ustawie 46 385,5 mln zł),

b) finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 11 682 mln zł (w ustawie na ujemnym poziomie 22 867,5 mln zł)" - czytamy w uzasadnieniu.

Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:

* zwiększenia deficytu budżetu państwa o 109 347,6 mln zł,

* wzrostu finansowania krajowego o 68 636,4 mln zł w efekcie przede wszystkim wzrostu finansowania w formie skarbowych papierów wartościowych (o 58 507,7 mln zł) i wzrostu salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa (o 10 128,7 mln zł),

* wzrostu finansowania zagranicznego o 11 185,5 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania w formie obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych (o 14 200,7 mln zł), mniejszego wykorzystania zgromadzonych środków walutowych (saldo niższe o 6 149,7 mln zł) przy spadku finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 1 260,8 mln zł). Jednocześnie uwzględniono finansowanie z pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 4 395,3 mln zł, wymieniono także.

(ISBnews)