Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

ISBNews
25.08.2020 13:48
A A A


Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

"2. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). 3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 2 września 2020 r., 4. termin wypłaty dywidendy ustalono w sposób następujący: w dniu 9 września 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy, w dniu 30 października 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję), kwotę 15,18 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)