Strata netto KSG Agro wyniosła 24,77 mln USD w I-III kw. 2014 r.

ISBNews
13.11.2014 06:57
A A A

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - KSG Agro odnotowało 24,77 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 9,64 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5,17 mln USD wobec 19,69 mln USD zysku rok wcześniej.

Koszty finansowe w I-III kw. 2014 r. wyniosły 20,67 mln USD (w tym straty z tytułu różnic kursowych 13,93 mln USD) wobec 7,92 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,43 mln USD w I-III kw. 2014 r. wobec 37,09 mln USD rok wcześniej.

KSG Agro S.A. jest zintegrowanym pionowo holdingiem prowadzącym działalność w niemal każdym segmencie rynku rolnego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija hodowlę zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)