Protektor poprawia wskaźniki rentowności i zysk po 9 miesiącach

ISBNews
14.11.2014 10:15
A A A

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Protektor poprawił zysk netto o 14% w skali roku do 5,1 mln zł po trzech kwartałach. Spółka koncentruje się na realnym generowaniu gotówki oraz ciągłej poprawie rentowności, poinformował prezes Piotr Skrzyński. Do końca roku Protektor chce podpisać przedwstępną umowę sprzedaż nieruchomości w Lublinie inwestorowi z Indii.

"Koncentrujemy się na realnym generowaniu gotówki oraz ciągłej poprawie rentowności, nawet kosztem rezygnacji z części sprzedaży, jeśli nie przynosi ona zakładanej marży. W tym roku przykładowo nasza spółka zależna Abeba GmbH zrezygnowała z takiego rocznego projektu na rynku niemieckim o wartości 700 tys. euro, a decyzja ta przełożyła się między innymi częściowo na obraz przychodów, gdyż ubytek ten nie został w całości uzupełniony przez dynamicznie rosnące obroty realizowane na nowym obuwiu wprowadzonym na rynek w poprzednim roku" - powiedział Skrzyński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na chwilę obecna miks produktowy spółki jest bardziej rentowny, głównie dzięki inwestycjom w nowe modele butów i ich komercjalizację.

"Bardzo cieszy nas fakt, że po raz pierwszy od wielu kwartałów wypracowaliśmy w Lublinie dodatnie wyniki w samym trzecim kwartale, dzięki uzyskaniu miksu produktów na rynku lokalnym ze znaczącą przewagą obuwia ciężkiego. Stopniowy wzrost zamówień z rynku polskiego powoduje, że - przy obecnie posiadanych mocach produkcyjnych - pracujemy tu do 6 dni w tygodniu w większości w układzie dwuzmianowym" - podkreślił.

Prezes poinformował, że Protektor negocjuje nową lokalizację zakładu na terenie strefy ekonomicznej obok Lublina, co w perspektywie kolejnych 15 miesięcy wpłynie pozytywnie nie tylko na dalsze wzrosty generowanych zysków i trwałe urentownienie produkcji w Polsce, ale też pozwoli spółce zdywersyfikować geografię produkcji.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. grupa Protektor wypracowała zysk netto wysokości ponad 5,1 mln zł - o 14 % w skali roku. Rentowność netto poprawiła się w tym czasie do 6,5% wobec 5,5% rok wcześniej.

Zysk EBITDA wzrósł o 2,7% r/r do 11,02 mln zł, zaś rentowność EBITDA wzrosła do 14% w I-III kw. wobec 13,2% rok wcześniej.

Przychody wyniosły 78,93 mln zł i były niższe o 3% w skali roku.

Prezes poinformował, że Protektor generuje bardzo dobre przepływy operacyjne, co jest jednym z powodów, że w bilansie spółki na koniec trzeciego kwartału pojawiła się gotówka netto czyli jej bezwzględny poziom przewyższa zobowiązania finansowe.

Gotówka w kasie na koniec września wynosiła 8,3 mln zł, co oznacza wzrost o 77% r/r., zaś zadłużenie odsetkowe spadło do 6,8 mln zł, tj. o 46% w skali roku.

Protektor podał, że proces sprzedaży lubelskiej nieruchomości jest w toku. Opóźnienie w stosunku do wcześniej zakomunikowanego harmonogramu wynika z przyczyn administracyjnych i proceduralnych, ponieważ nabywcą jest nierezydent Unii Europejskiej. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości został wstępnie ustalony na 31 grudnia 2014 r.

"Inwestor z Indii, który otrzymał po ponad 2 miesiącach opinię MSW, co do możliwości nabycia naszej nieruchomości, dopełnia ostatnich formalności pobytowych i administracyjnych w kraju swojego pochodzenia. Po otrzymaniu zadatku i podpisaniu notarialnej umowy przedwstępnej spółka poinformuje rynek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Limit czasowy, co do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości został wstępnie ustalony na 31 grudnia 2014 r." - podała spółka.

Obecnie w skład grupy kapitałowej Protektor wchodzą spółki: Protektor S.A.(Polska), Abeba Specialschuh-Ausstatter GmbH (Niemcy) oraz Inform Brill GmbH (Niemcy). Grupa posiada 3 zakłady produkujące obuwie: 1 w Polsce oraz 2 w Mołdawii.

(ISBnews)