Strata netto Westa ISIC zwiększyła się r/r do 20,76 mln USD w III kw. 2014 r.

ISBNews
01.12.2014 08:28
A A A

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) - Westa ISIC odnotowało 20,76 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,95 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk EBITDA wyniósł 0,62 mln USD wobec 4,17 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,79 mln USD w III kw. 2014 r. wobec 25,21 mln USD rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 109,84 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,36 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26,82 mln USD w porównaniu z 72,08 mln USD rok wcześniej.

Westa ISIC to producent akumulatorów. Jego aktywa produkcyjne zlokalizowane są na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)