MŚ nie przedłużyło 3 koncesji poszukiwawczych dla Silurianu z grupy Petrolinvest

ISBNews
01.12.2014 08:31
A A A

Warszawa,01.12.2014 (ISBnews) - Ministerstwo Środowiska wydało ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przedłużenia trzech koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonych spółce Silurian z grupy Petrolinvestu, poinformował Petrolinvest.

"Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Ministra Środowiska w dniu 25 listopada 2014 roku ostatecznego postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie złożonych przez spółkę Silurian wniosków o przedłużenie trzech koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze 'Głubczyce', 'Kędzierzyn-Koźle' oraz 'Opole'. (...) W uzasadnieniu do powyższego postanowienia wskazano na nieuwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska przedstawionych przez Silurian okoliczności, które wpłynęły na opóźnienie prac i w ocenie Silurian uzasadniały przedłużenie koncesji (zakres prac, protesty społeczne)" - czytamy w komunikacie.

Petrolinvest poinformował, że wnioski dotyczyły koncesji Nr 29/2011/p na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Głubczyce" (część bloków koncesyjnych nr 368 i 388), Nr 27/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Kędzierzyn-Koźle" (część bloku koncesyjnego nr 369) oraz Nr 28/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Opole" (część bloków koncesyjnych nr 348 i 349).

"Wartość ewidencyjna udziałów w Silurian w księgach rachunkowych spółki według stanu na 30 września 2014 roku wynosiła 106,4 mln zł, natomiast uwzględniając wartość wzajemnych rozliczeń, wartość aktywów netto spółki zaangażowanych w Silurian wynosiła 59,1 mln zł" - podano także.

Spółka posiada 91,70% udziału w kapitale zakładowym Silurian.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Prowadzi poszukiwania węglowodorów w Kazachstanie. Rozważa projekty łupkowe w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)