Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 23,92 mln zł w IV kw. 2014 r.

ISBNews
19.02.2015 08:27
A A A

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Apator odnotował 23,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 29,25 mln zł wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,05 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 179,40 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 84,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 725,53 mln zł w porównaniu z 683,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 48,95 mln zł wobec 51,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)