Negatywny wpływ różnic kursowych na wynik LPP za 2014 wyniósł 112 mln zł

ISBNews
19.02.2015 08:18
A A A

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Wyniki finansowe LPP osiągnięte w IV kwartale, jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były niższe w ujęciu rocznym w związku z osłabieniem lokalnych walut w Rosji i na Ukrainie i tym samym niższymi przychodami, także osłabieniem złotego wobec dolara. Negatywny wpływ tych różnic za wynik grupy w całym roku sięgnął 112 mln zł, podała spółka.

"Jednym z istotnych czynników powodujących relatywny spadek sprzedaży na poziomie grupy kapitałowej była sytuacja polityczna związana z konfliktem w Rosji i na Ukrainie, która spowodowała znaczące osłabienie walut lokalnych skutkujące widocznym zmniejszeniem poziomu przychodów realizowanych w tym regionie w przeliczeniu na zł. Oprócz negatywnych różnic kursowych wynikających z osłabienia rosyjskiego rubla oraz ukraińskiej hrywny pojawiły się także te, które wynikały z osłabienia polskiej złotówki wobec USD, szczególnie w drugiej połowie roku" - czytamy w raporcie.

LPP podało, że pomimo tego, że w ciągu roku zmniejszono średnie koszty operacyjne dla jednostki powierzchni handlowej, nie udało się tym działaniem zrekompensować malejącej sprzedaży.

W IV kwartale LPP kontynuowało rozbudowę sieci sprzedaży sklepów wszystkich marek. W ciągu całego roku łączna powierzchnia handlowa została zwiększona o 134 tys. m2, czyli o 23%. Uruchomiono kolejne sklepy Reserved w Niemczech oraz rozpoczęto działalność sklepów wszystkich marek w Chorwacji otwierając tym samym pierwsze placówki na Bałkanach.

"Długofalowe plany rozwoju zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były nieco niższe od osiągniętych w poprzednim roku. Podstawową przyczyną było pogorszenie relacji kosztów funkcjonowania GK do przychodów" - czytamy także.

Negatywny wpływ różnic kursowych na wynik LPP za 2014 wyniósł 112 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik netto miał natomiast ujemny co do wartości podatek odroczony. Wartość ta zwiększyła roczny wynik netto o ok. 107 mln zł. Bez uwzględniania tego zdarzenia skonsolidowany wynik netto w 2014 roku wyniósłby 375 mln zł.

LPP podało, że w związku z likwidacją spółki Jaradi z siedzibą w ZEA, jej majątek, w tym znaki towarowe Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY został przeniesiony do bezpośredniego właściciela, spółki Gothals z siedzibą na Cyprze należącej bezpośrednio do LPP SA.

"Ujawnienie znaków towarowych w aktywach spółki Gothals spowodowało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w sprawozdaniu skonsolidowanym GK LPP wykazanie odroczonego podatku dochodowego o ujemnej wartości w wysokości 107 mln zł. Wartość ta nie wpłynęła na wysokość podatku dochodowego naliczonego do zapłaty przez LPP SA za rok 2014 w Polsce (ok. 88 mln zł). Na poziomie skonsolidowanym, kwota 107 mln zł zwiększyła wynik netto" - napisano także w raporcie.

Zysk operacyjny LPP wyniósł 248,34 mln zł wobec 261,44 mln zł zysku rok wcześniej. W całym roku zysk sięgnął 609,2 mln zł wobec 615,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.404,70 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 1.267,00 mln zł rok wcześniej. Przychodach w całym roku wyniosły 4.769,06 mln zł w porównaniu z 4.116,30 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 479,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 430,96 mln zł zysku rok wcześniej.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)