Apator prognozuje wzrost zysku netto do 95 mln zł w 2015 r.

ISBNews
19.02.2015 08:40
A A A

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Apator prognozuje wzrost skonsolidowanego zysku netto do 95 mln zł w tym roku przy przychodach rzędu 790 mln zł, podała spółka.

W 2014 r. Apator miał 84,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 85,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem przy 725,53 mln zł przychodów.

"Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok, która przedstawia się następująco: skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem - 790 mln zł; całkowity skonsolidowany zysk netto - 95 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono m.in. "wzrost organiczny spółek grupy Apator wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym", konsolidację wyników Apator Elkomtech za cały 2015 rok (w 2014 r. konsolidacja dotyczyła trzech kwartałów). Spółka zakłada też utrzymanie poziomu eksportu, przy jednoczesnym istotnym spadku sprzedaży do Rosji. Kurs euro przyjęto w prognozie na średnim poziomie 4,20 zł.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)