Apator deklaruje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

ISBNews
19.02.2015 08:32
A A A

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka.

"Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok wypłacona została w grudniu 2014 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję, przypomina spółka.

"Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 r." - napisano także.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 84,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 725,53 mln zł w porównaniu z 683,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 48,95 mln zł wobec 51,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)