Pracodawcy RP żadają wyjaśnień ws. opóźnień z rozszerzaniem systemu viaTOLL

ISBNews
20.02.2015 13:25
A A A

Warszawa, 20.02.2015 (ISBenws) - Urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spowalniają zaplanowane rozszerzenie systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) na kolejne trasy. W ten sposób pozbawia Krajowy Fundusz Drogowy środków na nowe inwestycje, uważają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Pracodawców RP, GDDKiA powinna bezzwłocznie przedstawić wyjaśnienia opóźnienia i poinformować, jak zamierza naprawić własne zaniedbania.

"Jakie są powody tej zwłoki - niestety nie wiadomo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie informuje o nich opinii publicznej. Nie wiadomo również, kiedy te opóźnienia mają zostać nadrobione. Jest to sytuacja bulwersująca, chodzi bowiem o konkretne pieniądze na modernizację polskiej sieci drogowej" - czytamy w przesłanym stanowisku.

Według Pracodawców RP, system viaTOLL, który zastąpił nieefektywne winiety, od ponad roku "na czysto" zarabia na nowe drogi szybkiego ruchu i autostrady - osiągnięte przychody pokryły już bowiem koszty budowy i implementacji systemu. W 2014 r. przychody z systemu wyniosły 1,4 mld zł, czyli o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

"System działa zgodnie z założeniami, jednak szwankuje realizacja planów rozszerzenia e-myta na kolejne odcinki dróg ekspresowych i autostrad. Zgodnie z założeniami, do 2018 r. system elektronicznego myta ma objąć 7000 km dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych. Tymczasem na koniec 2014 r. viaTOLL obejmował zaledwie 3,1 tys. km dróg, a tempo rozszerzeń spada. W 2013 r. system rozszerzono o 760 km, w roku ubiegłym - zaledwie o 260 km, zaś na bieżący rok GDDKiA planuje włączenie w system jeszcze mniej odcinków dróg - jedynie 250 km" - czytamy dalej.

Według wyliczeń Pracodawców RP, rozszerzenie sieci o 700 km już wybudowanych i oddanych do użytku dróg mogłoby przynieść dodatkowe 900 mln zł na nowe trasy szybkiego ruchu i autostrady.

"Pracodawcy RP apelują więc do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o jak najszybsze wyjaśnienie przyczyny opóźnień w rozszerzaniu systemu viaTOLL. Urzędnicy powinni też poinformować, ile wynoszą utracone z tej przyczyny wpływy i w jaki sposób zamierzają nadrobić te zaległości" - podsumowuje organizacja.

O opóźnieniach ze strony GDDiA przy z rozszerzaniem elektronicznego systemu poboru opłat na drogach viaTOLL w rozmowie a agencją ISBnews wspominał również dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego. Według niego, pobór opłat za korzystanie z dróg przez samochody ciężarowe finansuje infrastrukturę w podobny sposób, jak opłaty na kolei za korzystanie z torów. W 2014 r. przeprowadzono tylko jedno rozszerzenie systemu elektronicznych płatności i objęto nim 266 km. System obejmuje nadal mniej niż połowę dróg - w 2018 r. opłatami ma być objętych 7 tys. km dróg, obecnie jest mniej niż 3 tys. km.

Przychody z elektronicznego system poboru opłat systemu viaTOLL wzrosły do 1,38 mld zł w 2014 r., w 2013 r. wyniosły ok. 1,1 mld zł. W 2014 r. sieć dróg płatnych objętych systemem zwiększyła się o 266 km i w sumie sięgnęła 2919 km. Od uruchomienia systemu 1 lipca 2011 r. wpływy osiągnęły 3,936 mld zł. W 2014 r. zebrano największą sumę od czasu wdrożenia systemu, ale zdaniem ekspertów mogłaby być większa, gdyby GDDKiA obejmowała systemem kolejne odcinki dróg.

(ISBnews)