BZ WBK sfinalizował sprzedaż 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva

ISBNews
27.02.2015 13:22
A A A

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK oraz Aviva International Insurance zawarły umowę zbycia 17% akcji w BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i dokonały przeniesienia tych akcji na Aviva, podał bank.

Transakcja została sfinalizowana w wyniku wykonania przez Aviva opcji kupna 17% akcji obu spółek oraz spełnienia się warunków zawieszających, w tym zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

"Po wykonaniu przeniesienia przez bank, bank posiada 49% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach każdego z towarzystw ubezpieczeniowych, a pozostałe 51% akcji oraz głosów jest w posiadaniu Aviva" - czytamy w komunikacie.

"Szacuje się, że realizacja przeniesienia przez bank wygeneruje zysk netto w kwocie 461,7 mln zł, który zostanie wykazany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku" - podano także.

We wrześniu ub.r. Aviva International Insurance Limited wykonała opcję nabycia 17% akcji BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. BZ WBK i Aviva zobowiązały się przedłużyć czas obowiązywania ich współpracy w zakresie działalności bancassurance do 31 grudnia 2033 r.

(ISBnews)