MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 78,1 mld zł

ISBNews
27.02.2015 15:04
A A A

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w 2015 roku wynosi 78,1 mld zł, a w 2015 roku - 111,0 mld zł (według stanu na koniec grudnia ub.r.), podało Ministerstwo Finansów. Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 779,9 mld zł na koniec grudnia.

Na koniec listopada ub.r. dług zapadający w 2015 roku miał wartość 83,0 mld zł, a w 2016 roku - 108,8 mld zł.

Zadłużenie krajowe w obligacjach skarbowych z terminem zapadalności w 2015 r. miało wartość 60,59 mld zł na koniec grudnia (wobec 65,93 mld zł miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 91,40 mld zł (wobec odpowiednio 89,61 mld zł).

W przypadku zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) zadłużenie zapadające w 2015 r. miało wartość 4,12 mld euro (wobec 4,07 mld euro miesiąc wcześniej), a w 2016 r. - 4,59 mld euro (wobec 4,59 mld euro miesiąc wcześniej).

"W grudniu 2014 r. średnia zapadalność (ATM od ang. average time to maturity) długu SP wyniosła 5,24 roku, co oznaczało spadek o 0,02 roku m/m (wypadkowa emisji obligacji na rynku krajowym oraz starzenia się długu) oraz o 0,09 roku r/r" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, ATM długu SP w 2014 r. utrzymywało się na poziomie nie niższym niż 5 lat, podkreślił resort.

"W grudniu 2014 r. średnia zapadalność długu krajowego obniżyła się o 0,02 roku, do poziomu 4,19 roku - strategia zarządzania długiem zakłada stopniowe jej wydłużanie do ok. 4,5 roku, w tempie uzależnionym od sytuacji rynkowej. W grudniu 2014 r. ATM długu zagranicznego zmniejszyło się o 0,07 roku, pozostając na bezpiecznym poziomie 7,08 roku" - napisano także w materiale.

(ISBnews)