MF: Rosnąca rezerwa środków wpłynęła na podaż obligacji na marzec

ISBNews
27.02.2015 16:42
A A A

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Dobre wyniki sprzedaży obligacji w lutym, napływ środków unijnych oraz dobre efekty zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych spowodowały, że resort w marcu zaoferuje inwestorom tylko papiery długoterminowe, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak.

"Dobre wyniki sprzedaży obligacji w lutym, napływ środków unijnych oraz dobre efekty drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych spowodowały, że rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na koniec lutego wzrośnie do ok. 52 mld zł" - napisał Marczak w komentarzu do podaży papierów skarbowych.

Ministerstwo zapowiedziało dziś, że na przetargu w czwartek, 12 marca, zaoferowane zostaną papiery serii WZ0124/ DS0725/ WS0428 o wartości 3-6 mld zł, wybór oferowanych papierów będzie zależał "od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu" przy planowanej podaży 3-6 mld zł.

"W marcu na standardowym przetargu obligacji wystawimy tylko papiery długoterminowe. Dobra sytuacja rynkowa pozwala nam zwiększać średnią zapadalność długu bez presji na krzywą dochodowości, a posiadane rezerwy płynnych środków zapewniają komfort elastycznego kształtowania podaży obligacji. W rezerwie mamy również potencjalne emisje na rynkach zagranicznych, na których obserwujemy historycznie najniższe poziomy rentowności papierów rządowych" - podsumował Marczak.

Jak podał, w styczniu inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje portfele obligacji złotowych o 6,5 mld zł, do czego w największym stopniu złożyło się zwiększenie zaangażowania banków, funduszy inwestycyjnych, innych podmiotów oraz ponownie banków centralnych i instytucji publicznych (+1,1 mld zł). Przyrost portfela tej ostatniej grupy był wypadkową napływu kapitału od banków centralnych z Azji (+1,2 mld zł) i krajów z Europy spoza UE (+0,4 mld zł) oraz odpływu z banków i instytucji publicznych z Bliskiego Wschodu (-0,6 mld zł).

"Największy przyrost portfela obligacji odnotowano u inwestorów z Wielkiej Brytanii (+3,6 mld zł, głównie banki), Tajlandii (+3,1 mld zł, fundusze inwestycyjne), Francji (+1,7 mld zł, głównie banki) oraz pierwszy raz po dłuższej przerwie z USA (+1,5 mld zł). Swoje zaangażowanie zmniejszyli inwestorzy z Austrii (-1,0 mld zł), Japonii (-0,7 mld zł) oraz Luksemburga (-0,7 mld zł)" - czytamy również w komentarzu.

W lutym saldo przepływów obligacji u inwestorów zagranicznych kształtuje się na lekkim minusie.

(ISBnews)