Serinus osiągnął 'zachęcające' wyniki testów odwiertu w Rumunii

ISBNews
20.04.2015 13:02
A A A

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Serinus ocenia wyniki testu odwiertu Moftinu-1001 w Rumunii jako "zachęcające", a zasoby - jako większe niż zakładano. Prace przy odwiercie Moftinu-1002bis będą kontynuowane ze względu na potrzebę pozyskania pełniejszych danych, podała spółka. Wykonane prace będą stanowiły wypełnienie minimalnych zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare w stosunku do administracji państwowej i partnera. Pomyślne ukończenie Etapu 2 upoważnia spółkę do przystąpienia z władzami rumuńskimi do wyłącznych negocjacji w sprawie trzeciego 3-letniego etapu poszukiwawczego.

"Odwiert Moftinu-1001 uzyskał maksymalny poziom przypływu 7,4 MMcf/d oraz pozyskał 19 bbl/d kondensatu, czemu towarzyszyły tylko śladowe ilości wody, z trzech mioceńskich/plioceńskich piaskowców, zawierających łącznie 26-metową warstwę potencjalnie nadającą się do wydobycia. (...) Spółka ocenia powyższe wyniki jako zachęcające. W oparciu o ciśnienie złożowe i brak zarówno spadku ciśnienia, jak i dających zaobserwować się granic, spółka obecnie szacuje, że zasobów nadających się do wydobycia (dla P50) z tej akumulacji może być ponad 17 Bcf gazu ziemnego plus kondensat, znacznie więcej niż szacowane a priori 10,5 Bcf zasobów perspektywicznych (nie obarczonych ryzykiem, dla P50)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, wydajność i spodziewana wielkość akumulacji gazu wokół Moftinu-1001 wydają się mieć charakter komercyjny. Powodzenie Moftinu również sprzyja głębszemu zrozumieniu modelu geologicznego Satu Mare, co być może umożliwi zwiększenie oraz rozszerzenie posiadanego przez Serinus inwentarza obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń.

Natomiast w przypadku Moftinu-1002bis testy wskazują na formację o ograniczonych własnościach zbiornikowych (typu tight) i jej uszkodzenie. W odwiercie przez 30 min. utrzymywał się przypływ średnio na poziomie ok. 2,8 MMcf/d, po czym w trakcie następnych dwóch godzin obniżył się do 245 Mcf/d. "W tym momencie wnioski mają więc charakter bardziej jakościowy niż ilościowy ze względu na niezadowalającą jakość posiadanych danych" - podkreślono.

Pomimo to, według Serinusa, Moftinu-1002bis potwierdza istnienie ruchomych węglowodorów w czterech testowanych piaskowcach z miocenu. Spółka szacuje, że opróbowane strefy zawierają 27 Bcf (dla P50) zasobów geologicznych gazu, aczkolwiek ostatecznie współczynnik wydobycia będzie zależał od dobrania odpowiednich parametrów wiercenia i uzbrojenia umożliwiających komercyjny poziom wydobycia. Spółka rozważy różne warianty stymulacji Moftinu-1002bis. Ponadto, próbki gazu wskazują, że gaz jest bogaty w ciekłe frakcje gazu ziemnego (w zakresie C2 do C6), a wstępne analizy sugerują, że możliwe byłoby ich pozyskanie w ilości 25 bbl/MMcf lub większej.

Wykonanie, uzbrojenie i testy odwiertów Moftinu-1001 i Moftinu-1002bis wraz z obejmującym 180 km2 programem badań sejsmicznych 3D, przeprowadzonym pod koniec 2014 r. na obszarze Santau, i wraz z odpowiednimi dokumentami dla administracji państwowej będą stanowiły wypełnienie minimalnych zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare w stosunku do administracji państwowej i partnera. Pomyślne ukończenie Etapu 2 upoważnia spółkę do przystąpienia z władzami rumuńskimi do wyłącznych negocjacji w sprawie trzeciego 3-letniego etapu poszukiwawczego. Serinus podjął wstępne rozmowy z Państwową Agencją Zagospodarowania Kopalin (NAMR), dotyczące odnośnego programu prac. Uzyskanie od NAMR pisemnego potwierdzenia przedłużenia koncesji spodziewane jest w maju 2015 r. Ponadto, po uzyskaniu przedłużenia koncesji Satu Mare spółka przystąpi do procesu ustanawiania koncesji wydobywczej na Moftinu, podsumowano w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

(ISBnews)