Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.04.2015 18:12
A A A

WTOREK, 21 kwietnia

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień II

--09:00: Spotkanie z IMC

--14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

--14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)

ŚRODA, 22 kwietnia

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień III

--12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r.

--14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2015 r.

CZWARTEK, 23 kwietnia

--MF zorganizuje przetarg obligacji hurtowych

--09:30: Open Source Day

--10:00: Konferencja The Farm 51 nt. projektu Reality 51

--11:00: Konferencja Grant Thornton nt. raportu ?Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy"

--14:00: GUS: Koniunktura konsumencka - Kwiecień 2015 r.

PIĄTEK, 24 kwietnia

--10:00: GUS: Stopa bezrobocia za marzec.

--10:30: Konferencja Dom Development nt. wyników za I kwartał 2015 r.

--12:00: Konferencja Asseco SEE nt. wyników

--14:00: GUS: Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r.

PONIEDZIAŁEK, 27 kwietnia

--10:00: Konferencja prasowa Millennium Banku nt. wyników po I kw.

--14:00: GUS: Gospodarka morska w Polsce w 2014 r.