MSP: Dywidenda z PKO BP nierozstrzygnięta, ale cel budżetowy niezagrożony

ISBNews
20.04.2015 18:24
A A A

Katowice, 20.04.2015 (ISBnews) - Pomimo zalecenia wydanego PKO Bankowi Polskiemu w kwestii dywidendy za 2014 r. przez Komisję Nadzoru Bankowego (KNF), Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie dywidendy z tego banku. Resort nie obawia się problemów z realizacją planów budżetowych zakładających uzyskanie 4,5 mld zł z dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ MSP nie musi sztywno trzymać się przyjętego planu, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Minister przyznał, że sytuacja z rekomendacją KNF nie była do przewidzenia. Jednak ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

"Zapoznam się z rekomendacjami zarządu spółki w zakresie podziału zysku za rok 2014 oraz stanowiskiem rady nadzorczej w tej sprawie. Ostateczną decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy podejmie walne zgromadzenie spółki" - powiedział Karpiński podczas spotkania z dziennikarzami w Katowicach. "Jeszcze nie rezygnujmy z dywidendy z PKO BP" - dodał.

Zapytany o możliwość zwiększenia dywidendy z innych spółek w przypadku braku środków z PKO BP, minister odpowiedział, że MSP nie ma zamiaru ich kompensować.

"Zgodnie ze wszystkimi obecnie dostępnymi danymi osiągnięcie zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu dywidend od spółek znajdujących się w nadzorze ministra skarbu w wysokości 4,5 mld zł nie jest zagrożone" - zadeklarował Karpiński.

Kilka dni temu KNF przekazała PKO BP zalecenie zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku.

Dziś rzecznik UKNF Łukasz Dajnowicz przesłał agencji ISBnews oświadczenie, w którym napisał, że indywidualne zalecenia KNF dotyczą pokrycia dodatkowego ryzyka w bankach znacząco zaangażowanych w kredyty frankowe. Do czasu nałożenia na banki indywidualnych domiarów kapitałowych, zgodnie ze stanowiskiem całej Komisji dywidenda nie powinna być wypłacana.

"Podstawą jest równe traktowanie wszystkich banków - zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i krajowym, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze, niezależnie od tego kto jest właścicielem banku" - czytamy też w oświadczeniu.

"KNF uważa, że dobro deponentów i stabilność banków jest dobrem nadrzędnym wobec krótkoterminowych korzyści dla akcjonariuszy związanych z oczekiwaniami co do polityki dywidendowej banków. W przypadku nierealizowania indywidualnych zaleceń kierowanych do banków przez KNF prawo przewiduje możliwość działań nadzorczych, których zakres w odniesieniu do banku, osób nim kierujących, bądź akcjonariuszy powiązany jest ze skalą ryzyka danego banku, w tym poziomu ryzyka systemowego związanego z wielkością banku" - napisał także rzecznik.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)