GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -10,9 pkt w kwietniu

ISBNews
23.04.2015 14:20
A A A

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 5,5 pkt m/m w kwietniu i wyniósł -10,9 pkt (wzrost o 7,2 pkt r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Dla wszystkich składowych wskaźnika BWUK odnotowano wartości znacznie wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosty te wahały się w granicach od 4,0 pkt proc. dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego do 7,4 pkt proc. w przypadku ocen dotyczących obecnego dokonywania ważnych zakupów" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 5,3 pkt proc. i ukształtował się na poziomie -14,2 pkt.

"Wzrost wartości wskaźnika wystąpił dla wszystkich jego składowych. Najbardziej poprawiły się oczekiwania dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 9,7 pkt proc. i 6,1 pkt proc.). W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 8,0 pkt proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r."- czytamy również w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 506 wywiadów w okresie 7-15 kwietnia 2015 r. (w tym 120 metodą CATI).

(ISBnews)