Pragma Faktoring przydzieliło obligacje serii G o łącznej wartości 10 mln zł

ISBNews
23.04.2015 15:45
A A A

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Pragma Faktoring przydzieliło 10 tys. obligacji serii G o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka.

"Zapisy na obligacje serii G złożyło 86 osób" - podano w informacji.

Według wcześniejszych informacji, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej obligacji i wynosi 1.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 23 kwietnia 2018 r. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł.

Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso, działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r.

(ISBnews)