KNF wpisała na listę ostrzeżeń Piotra G. i Grupę Produkcyjną Adrenalina

ISBNews
28.04.2015 17:50
A A A

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Piotra G. i Grupę Produkcyjną Adrenalina, podała Komisja.

Piotr G. - osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej został umieszczony w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF)."

Grupa Produkcyjna Adrenalina została umieszczona w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/ dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)."

Właściwa prokuratura to w obu przypadkach Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

(ISBnews)