Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
28.04.2015 18:05
A A A

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

"Zysk netto spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

W ubiegłym roku akcjonariusze Impexmetalu również zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy.

W 2014 r. Impexmetal odnotował 104,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 59,22 mln zł wobec 32,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)