Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o 1,65 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ISBNews
29.04.2015 07:26
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 705,72 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych, podał PKN Orlen.

"Wwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu, postanowiło przeznaczyć kwotę 705 719 950,65 zł na wypłatę dywidendy (1,65 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Dodatkowo walne postanowiło pokryć stratę netto poniesioną przez spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 4,67 mld zł z kapitału zapasowego spółki.

W ubiegłym roku akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 615,90 mln zł, tj. 1,44 zł na dywidendę z zysku za 2013 r..

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)