Strata netto Grupy Lotos zwiększyła się r/r do 101,37 mln zł w I kw. 2015 r.

ISBNews
29.04.2015 07:27
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 101,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 32,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 267,72 mln zł wobec 17,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 131,49 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 7 176,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 11,06 mln zł wobec 93,43 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)