Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 2,9 zł dywidendy na akcję

ISBNews
29.04.2015 14:40
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu 240,7 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 2,9 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Poland (...) postanawia zysk netto w wysokości 290 251 656,86 zł podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 240 700 878,70 zł zostanie przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. na dywidendę w kwocie po 2,9 zł na jedną akcję.

2/ kwota 49 550 778,16 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

ZWZ określiło także dzień ustalenia prawa do dywidendy na 15 maja 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 czerwca 2015 roku.

W maju ub.r. akcjonariusze Asseco Poland przeznaczyli 215,8 mln zł z zysku za 2013 rok na dywidendę, co dało 2,6 zł na akcję.

Asseco Poland miało 358,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. w porównaniu z 306,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 290,3 mln zł wobec 280,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)