Akcjonariusze Energi zdecydowali o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję

ISBNews
29.04.2015 14:48
A A A

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Energa zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 596 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, podała spółka.

"(...) zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 650 538 620,29 zł, przeznaczając na: dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 596 256 644,16 zł, tj. 1,44 zł na akcję, a na kapitał zapasowy kwotę 54 281 976,13 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk, podała także spółka.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 7 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 maja 2015 roku.

"W tym roku zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom wypłatę wyższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej przedstawionej w prospekcie emisyjnym spółki. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zaakceptowany dzisiaj przez walne zgromadzenie Energa" - podała spółka w osobnym komunikacie.

W maju ub.r. akcjonariusze przeznaczyli na dywidendę kwotę 414,07 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 499,05 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 1,00 zł na akcję

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Moc zainstalowana grupy wynosiła na koniec 2014 r. 1,36 GWe, z czego 41% stanowią OZE.

(ISBnews)