ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję

ISBNews
13.05.2015 08:32
A A A

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka.

"Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43 216 223,70 zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwoty nie większej niż 1 879 859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data" ? czytamy w komunikacie.

ABC Data odnotowała 33,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 59,19 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 43,22 mln zł wobec 39,42 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)