ZWZ NTT System zdecydowało o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ISBNews
18.05.2015 16:59
A A A

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,05 mln zł, tj. 0,15 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.:

- w wysokości 2 052 202,95 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 15 gr. na jedną akcję;

- w wysokości 889 128,44 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych stanowiącej niepodzielony wynik finansowy" - podała spółka w komunikacie.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji spółki posiadanych przez NTT System na dzień ustalenia prawa do dywidendy. Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 13 681 353 akcji emitenta, podała również spółka.

Dzień dywidendy ustalono na 14 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 30 września 2015 roku.

NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)