EMC Instytut Medyczny wykupi przedterminowo obligacje o wartości 7 mln zł

ISBNews
22.05.2015 08:16
A A A

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) ? EMC Instytut Medyczny zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich 7 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7 mln zł w dniu 29 maja, podała spółka.

"Wykup obligacji nastąpi zgodnie z zapisami warunków emisji obligacji na okaziciela serii A emitowanych przez EMC Instytut Medyczny i będzie realizowany przez Spółdzielczą Grupę Bankową Bank SA" - czytamy w komunikacie.

Papiery zostały wyemitowane w dniu 13 sierpnia 2012 r., a ich termin zapadalności przypada na dzień 13 sierpnia 2017 r.

Główną działalnością grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)