Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 9 USD/b w maju

ISBNews
02.06.2015 11:30
A A A

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) ? Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w maju br. 9 USD/b i była równa marży odnotowanej miesiąc wcześniej. W maju ub.r. marża wynosiła 1,5 USD/b, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

Dyferencjał ropy URAL/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,4 USD/b, 1,6 USD/b i 2 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.

Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 1042 euro/ t, 925 euro/ t i 740 euro/ t, poinformował również koncern.

Modelowa marża downstream wyniosła 14,6 USD/b wobec 13,8 USD/b miesiąc wcześniej i 9,5 USD/b w marcu 2014 r.

Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa Ural + 2,4% gaz ziemny).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)