Akcjonariusze ZE PAK zdecydują 29 czerwca o wypłacie 0,8 zł dywidendy na akcję

ISBNews
03.06.2015 07:34
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) przeznaczeniu kwoty 40,658 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję, wynika z projektów uchwał zgromadzenie na walne zwołane na 29 czerwca.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 28 września, a termin wypłaty dywidendy na 14 października, podano również.

W 2014 r. akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o przeznaczeniu 34,5 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,68 zł na akcję.

ZE PAK odnotował 81,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 216,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 204,64 mln zł wobec 231,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.

(ISBnews)