Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 7,9% w kwietniu

ISBNews
03.06.2015 11:15
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,9% w kwietniu 2015 r. czyli tyle samo co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2014 r. wynosiła 9,4%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 363 tys. w kwietniu wobec 1 368 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 9,7%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia 11,2%.

(ISBnews)