OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,5% w 2015 r.

ISBNews
03.06.2015 11:32
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,5% w 2015 r., zaś w kolejnym roku sięgnie 3,7%, prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W listopadzie Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na poziomie odpowiednio: 3,0% w tym i 3,5% w przyszłym roku.

"Oczekujemy, że wzrost produkcji, wspierany przez umacniającą się konsumpcję prywatną, będzie trwał, osiągając 3,7% w 2016 r. Rynek pracy odnotuje dalszą poprawę, a eksport skorzysta z poprawy w handlu międzynarodowym i z szybszego wzrostu w strefie euro" - czytamy w raporcie "OECD Economic Outlook".

OECD spodziewa się także "stopniowego odbicia" w zakresie cen konsumenckich. W tym roku spodziewa się deflacji na poziomie 0,5%, w a kolejnym roku - inflacji w wysokości 1,3%.

"Polityka pieniężna powinna wciąż stanowić wsparcie, zakłada się, że bank centralny nie zacznie podnosić stóp przed końcówką 2016 r. Lekko restrykcyjne nastawienie w polityce fiskalnej jest zasadniczo słuszne" - czytamy dalej w raporcie.

OECD zwraca uwagę, że pomimo ogromnej poprawy w ostatnich 25 latach i solidnego wzrostu inwestycji w 2014 r., udział inwestycji prywatnych w PKB jest wciąż niższy niż w krajach sąsiednich z podobnym dochodem per capita.

Według Organizacji, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,7% PKB w tym roku i 2,4% PKB w roku przyszłym.

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie 7,8% w 2015 r. i 7,4% w 2016 r.

(ISBnews)