MG obniżyło prognozę deficytu handlowego do 0,3 mld euro w 2015 r.

ISBNews
03.06.2015 13:09
A A A

Warszawa, 03.06.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki obniżyło prognozę deficytu w handlu zagranicznym do 0,3 mld euro na 2015 r. z oczekiwanych wcześniej 1,8 mld euro.

"Obserwowane w IV kw. 2014 r. i I kw. 2015 r. symptomy poprawy koniunktury na światowych rynkach dają podstawy do skorygowania in plus dotychczasowych prognoz wzrostu obrotów towarowych Polski. Stwarza to bowiem szanse na dalsze ożywienie polskiego handlu, a zwłaszcza eksportu. Przewiduje się zatem, że w 2015 r. : eksport wzrośnie o 8%, do poziomu ok. 176,1 mld euro, import wzrośnie o 6,5%, do poziomu ok. 176,4 mld euro i w rezultacie deficyt wyniesie ok. 0,3 mld euro, czyli poziom o ponad 2 mld euro niższy niż w 2014 r." - czytamy w kwartalnym raporcie resortu.

Na początku maja Ministerstwo Gospodarki szacowało tegoroczny eksport na 172,1 mld euro, a import - na 173,9 mld euro. W ubiegłym roku było to odpowiednio: 163,13 mld euro i 165,57 mld euro.

(ISBnews)