Serinus ma koncesję Satu Mare w Rumunii na kolejne 3 lata, przejmie ją w 100%

ISBNews
03.06.2015 13:52
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Serinus podpisał aneks dotyczący zgody Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (NAMR) na przedłużenie o trzy lata okresu poszukiwawczego dla koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii. Ponadto Serinus zwiększy swój udział w koncesji do 100%, podała spółka.

"Winstar Satu Mare S.A. - spółka całkowicie zależna Serinus - wykonała wszystkie prace objęte zobowiązaniem w ramach etapu 2 okresu poszukiwawczego przypisane do koncesji Satu Mare. Uprawniło to Winstar do rozpoczęcia ustaleń z NAMR w odniesieniu do nowego programu prac do wykonania w okresie objętym przedłużeniem. Program obejmuje zobowiązanie do wykonania dwóch odwiertów oraz - do wyboru przez spółkę - pozyskanie nowych danych sejsmicznych 3D dla 120 km2 lub wykonanie trzeciego odwiertu. Zgoda NAMR na przedłużenie podlega ratyfikacji przez kilka ministerstw" - czytamy w komunikacie.

Spółka (poprzez Winstar) obecnie posiada 60-procentowy udział w umowie koncesji. Właściciel pozostałych udziałów zakomunikował, że nie będzie uczestniczył w przedłużeniu i zgodnie z zapisami umowy operacyjnej zamierza się z niej wycofać, przenosząc na Serinus swój 40-proc. udział. Do czasu cesji i zgodnie z postanowieniami umowy operacyjnej, drugi właściciel udziałów wyraził zgodę, by trzymać 40-proc. udział w zarządzie powierniczym na rzecz Serinus, podano również.

"Jako że uzyskano przedłużenie, spółka będzie działała na rzecz jak najszybszego przyłączenia do sieci swojego niedawno dokonanego odkrycia gazu na Moftinu. Zdaniem kierownictwa, Moftinu w znaczącym stopniu przyczyni się do wzrostu produkcji Serinus i portfela rezerw, a potencjał poszukiwawczy Satu Mare może przynieść kolejne odkrycia ropy i gazu w miarę prowadzenia przez spółkę prac na koncesji" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji.

(ISBnews)