Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 30 VI o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

ISBNews
03.06.2015 14:13
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co daje 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 15 września. Wypłata ma nastąpić 30 września.

Stalprodukt odnotował 91,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 72,75 mln zł zysku rok wcześnie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 27,15 mln zł wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.

(ISBnews)