Akcjonariusze Pfleiderer zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

ISBNews
03.06.2015 15:58
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 60 549 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W marcu tego roku dyrektor finansowy Rafał Karcz poinformował, że zarząd Pfleiderer Grajewo nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2014 r., widzi jednak możliwość jej wypłaty w kolejnym roku.

Pfleiderer Grajewo odnotowało 103,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 152,54 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 60,55 mln zł wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)