NWZ Idea Banku zdecyduje o ustanowieniu programu obligacji do 500 mln zł 30 VI

ISBNews
03.06.2015 17:04
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o ustanowieniu czwartego programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 500 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 30 czerwca.

"Walne zgromadzenie ustanawia program emisji obligacji spółki do kwoty 500 000 000,00 zł. W ramach czwartego programu emisji obligacji spółka w terminie do 31 grudnia 2015 r. wyemituje w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach więcej niż jedną serię obligacji na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, podporządkowanych, o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 000 000,00 zł' - czytamy w projektach uchwał na walne.

Oprocentowanie obligacji ma być stałe nie wyższe niż 520 p.b. lub oprocentowanie zmienne wyrażone stawką referencyjną WIBOR6M lub WIBOR3M powiększoną o marżę nie wyższą niż 330 p.b., wypłacane co 6 lub 3 miesiące.

Obligacje podlegają wykupowi w okresie nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 7 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu;

"Upoważnia się zarząd spółki do podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały. W szczególności zarząd upoważniony jest do ustalenia harmonogramu oferty, okresu zapadalności i marży poszczególnej serii obligacji w ramach określonych niniejszą uchwałą" - czytamy także.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu tego roku.

(ISBnews)