Akcjonariusze Dekpolu zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

ISBNews
03.06.2015 17:45
A A A

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Dekpolu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca.

"Walne zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania rady nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 18 002 105,05 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - podano w projektach uchwał.

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.

(ISBnews)