Kalendarium ISBnews

ISBNews
11.06.2015 18:05
A A A

PIĄTEK, 12 czerwca

--09:00: Ostatni dzień posiedzenia Sejmu

--10:00: Konferencja GPW poświęcona prezentacji raportu Grant Thornton pt. "Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku"

--14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -IV 2015 r.

--14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca

--10:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.

--11:30: Konferencja GPW nt. Polska bezpieczna i silna finansowo - listy zastawne i REIT, instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i wzmocnią system bankowy

--11:30: Konferencja Boryszewa i Banku Gospodarstwa Krajowego nt. zawarcia umowy finansowania ekspansji Grupy Boryszew na rynkach zagranicznych

--14:00: NBP: Bilans płatniczy

WTOREK, 16 czerwca

-- 11:00: Konferencja prasowa MoneyGram nt. planów rozwoju centrum biznesowego

--11:00: Konferencja prasowa PKO BP pt. "Biometryczna rewolucja w świecie bankowości"

--12:15: Briefing prasowy Central Europe Energy Partners

--14:00: NBP: Inflacja bazowa

ŚRODA, 17 czerwca

--10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce

--14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.

CZWARTEK, 18 czerwca

--14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r.

--14:00: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2015 r.

--14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej. Maj 2015 r.

--14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w maju 2015 r.

PIĄTEK, 19 czerwca

--14:00: GUS: Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

--14:00: GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kw 2015 roku