Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
11.06.2015 18:05
A A A

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 69,11 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego.

Forte Mobila - rumuńska spółka zależna Fabryk Mebli Forte - złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Forte. Decyzja o zakończeniu działalności spółki ma na celu likwidację nierentownych struktur w grupie kapitałowej.

Cargill Poland złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie Dossche, podał Urząd.

Miedzi Copper Corp. (MCC) rozpoczęła prace przy dwóch nowych odwiertach w ramach prowadzonego w województwie lubuskim programu poszukiwań i wydobycia złóż miedzi i srebra, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji, podała Komisja.

GLG Pharma, LLC - amerykańska firma biotechnologiczna rozwijająca terapie onkologiczne - planuje wprowadzenie swojej polskiej spółki-córki na NewConnect przez odwrócone przejęcie w tym roku, poinformował jej prezes Richard Gabriel.

Zarząd TelForceOne zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 819,6 tys. zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI oraz aktywów w ramach usługi asset management wyniosła 8 525,70 mln zł na koniec maja, tj. o 5,73% (tj. o 461,87 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej, podała spółka.

Agencja Rozwoju Przemysłu odnotowała 82,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 136,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału spółki Braster, co oznacza, że jej akcje dotychczas notowane na NewConnect oraz akcje z nowej emisji mogą jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka.

Amerykańska firma analityczna SeeThruEquity będzie sporządzać analizy i wydawać rekomendacje dla spółek notowanych na rynkach warszawskiej giełdy, poinformował jej prezes Ajay Tandon. Nie wyklucza, że w przyszłości jej polska spółka-córka może być notowana na NewConnect.

Fenghua SoleTech miało ok. 100 mln euro przychodów i ok. 27 mln zł wyniku EBIT w 2014 r. wg wstępnych, nieaudytowanych danych, podała spółka. Zarząd oczekiwał przychodów na poziomie 95-100 mln euro i marży EBIT pomiędzy 28-29% za cały rok.

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra oraz przebudowę układu torowego, peronowego i wiaduktu w stacji Zielona Góra za 19,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji umowy to marzec 2016 roku.

Milestone Medical osiągnął na koniec 2014 r. 8,2 mln zł wartości rynkowej akcji w portfelach czterech funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że akcje spółki były trzecią najpopularniejszą inwestycją w spółkę notowaną na rynku NewConnect wśród zarządzających funduszami w Polsce, podała spółka.

Rada nadzorcza Telewizji Polskiej wyłoniła kandydata na prezesa TVP - Janusza Daszczyńskiego, a na członków zarządu - Wiesława Rolę i Mariana Zalewskiego, podało Centrum Informacji TVP.

Vershold Global Limited z siedzibą w Hong Kongu oraz Kammy Enterprise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyły wniosek do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczący utworzenia nowego przedsiębiorcy - Vershold Design sp. z o.o., podał Urząd.

Grupa AB nie wyklucza, że w najbliższych latach łączna liczba jej punktów franczyzowych w segmentach retail IT, integracja, czy zabawki w Polsce, Czechach i na Słowacji sięgnie 2 tys. wobec 1,54 tys. obecnie, zapowiedział prezes Andrzej Przybyło.

Obligacje Capital Service o łącznej wartości nominalnej 2,88 mln zł zadebiutują w piątek na rynku Catalyst, podała spółka.

Grupa Muszkieterów otworzyła w podpoznańskim Swadzimiu nowe centrum magazynowo-biurowe o powierzchni ponad 80 tys. m2, podała spółka. Centrum będzie miało funkcję głównej bazy magazynowo-dystrybucyjnej produktów dla sieci Intermarché i Bricomarché.

Mikrokasa wyemituje w ramach I programu emisji obligacji1-3 tys. sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii L3 o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł, podała spółka.

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego.