PCC Rokita planuje min. 2 emisje obligacji w III programie wartym 200 mln zł

ISBNews
12.06.2015 09:20
A A A

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - PCC Rokita przeprowadzi co najmniej 2 emisje obligacji w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego.

"Obligacje będą emitowane w kolejnych seriach. Liczba obligacji oferowanych w poszczególnych seriach zostanie określona w uchwałach zarządu w sprawie emisji poszczególnych serii obligacji i przedstawiona każdorazowo w ostatecznych warunkach emisji. Program obejmował będzie co najmniej dwie emisje dokonywane w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy"- czytamy w prospekcie.

W ramach programu oferowanych będzie nie więcej niż 2 mln obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosić będzie nie więcej niż 200 mln zł.

"Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach III programu emisji obligacji, że wartość wpływów brutto emitenta wyniesie 200 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom planowany jest na 4 mln zł, szacowane wpływy netto emitenta z emisji wyniosą ok. 196 mln zł" - czytamy także.

Spółka podała, że przeznaczy wpływy z emisji "na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których celem jest osiągnięcie zysku".

Ostateczna wartość obligacji wyemitowanych w ramach III programu zależeć będzie od liczby obligacji objętych przez inwestorów podczas subskrypcji poszczególnych serii obligacji.

Spółka może oferować obligacje w okresie ważności prospektu podstawowego. Termin ważności prospektu wynosi 12 miesięcy od jego zatwierdzenia i upływa 11 czerwca 2016 r.

Okres trwania zapisów na obligacje danej serii nie będzie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji, a przydział będzie dokonany w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji.

Podmiotem oferującym obligacje jest Dom Maklerski BDM.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)