Eksport wieprzowiny, wołowiny i drobiu wzrósł w I kw. 2015 r.

ISBNews
12.06.2015 09:22
A A A

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) wzrósł do 155 tys. ton w okresie styczeń-marzec 2015 r. wobec 150 tys. ton rok wcześniej, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

"Do Polski sprowadzono 203 tys. ton asortymentu wieprzowego, o 2% więcej niż przed rokiem (w tym przywóz żywca wieprzowego wzrósł o 8%, do 1 345 tys. sztuk). Deficyt polskiego handlu zagranicznego produktami wieprzowymi w ujęciu wagowym zmalał o 1 tys. ton, do 48 tys. ton, a w ujęciu wartościowym ? o 25 mln euro, do 70 mln euro" - czytamy w raporcie

Z Polski w I kw. 2015 r. wyeksportowano (w ekwiwalencie mięsa) 96 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, tk. o 14% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Polski import asortymentu wołowego i cielęcego także wzrósł i ukształtował się na poziomie 11 tys. ton wobec 9 tys. ton przed rokiem. Eksport netto wołowiny i cielęciny w ujęciu wagowym wyniósł 85 tys. ton, a w ujęciu wartościowym - 252 mln euro i był o 13-14% większy niż przed rokiem.

"Nadal dynamicznie rośnie polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W pierwszym kwartale 2015 r. osiągnął on poziom 234 tys. ton (w ekwiwalencie mięsa) i był o 18% większy niż w tym samym okresie 2014 r. Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 24 tys. ton i był o 4% mniejszy niż w okresie styczeń-marzec 2014 r." - podała agencja.

Dodatnie saldo wagowe polskiego handlu zagranicznego drobiem wyniosło 210 tys. ton, zaś wartościowe - 373 mln euro i w obydwu przypadkach było o 21% większe niż przed rokiem.

(ISBnews)