Dom Development wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł

ISBNews
12.06.2015 15:26
A A A

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Dom Development wyemitował dziś 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDE5120620 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.

Termin wykupu obligacji przypada na 12 czerwca 2020 r. Ich wartość emisyjna odpowiada wartości nominalnej. Cel emisji nie został określony.

"Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M + marża. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych" - czytamy w komunikacie.

W strukturze finansowania spółki obligacje serii DOMDE5120620 zajmą miejsce obligacji o terminie wykupu w dniu 30 czerwca 2015 r., których wartość również wynosi 100 mln zł.

Łączna wartość zobowiązań Dom Development na 31 marca 2015 r. wynosiła 908,24 mln zł. Spółka przewiduje, że do czasu pełnego wykupu obligacji prognozowana wartość wskaźnika zadłużenia odsetkowego netto do kapitałów własnych nie powinna przekroczyć poziomu 0,5, podano także.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 784,2 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)