Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o wypłacie 9 zł dywidendy na akcję

ISBNews
12.06.2015 15:37
A A A

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o przeznaczeniu 22,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 9 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 28 668 415,33 zł podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 22 993 578,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,

2) kwotę 5 674 837,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" ? czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 24 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 14 sierpnia 2015 r.

Benefit Systems odnotowało 38,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 28,67 mln zł wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.

(ISBnews)