Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
12.06.2015 18:03
A A A

Unibep zawarł przedwstępną umowę nabycia od pięciu osób fizycznych 430 udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi z Białymstoku, stanowiących 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę sprzedaży w wysokości do 8 mln zł, podał Unibep.

PCC Rokita wyemituje 200 tys. niezabezpieczonych obligacji serii CA o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach III programu emisji obligacji, podała spółka.

Akcjonariusze TVN zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Cube.ITG powołała Pawła Witkiewicza na prezesa spółki. Zastąpi on Jacka Kujawę, który złożył rezygnację, podała firma.

Izo-Blok odnotował 4,35 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2014/2015 wobec 1,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o przeznaczeniu 22,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 9 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Ghelamco Invest przeprowadzi ofertę publiczną do 300 tys. obligacji serii PPC, emitowanych w ramach II programu publicznych emisji obligacji, podała spółka.

Dom Development wyemitował dziś 10 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDE5120620 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.

Zarządu GPW zawiesił obrót obligacjami serii B Gino Rossi na rynku Catalyst począwszy od wtorku, 16 czerwca, podała spółka.

Atal zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w poniedziałek, 15 czerwca. Będzie 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 9. debiutem w 2015 r., podała GPW.

Atal sprzedał 171 mieszkań, a 153 zostały objęte rezerwacją w maju, podała spółka.

Erbud podpisał porozumienie z Politechniką Warszawską, które zakłada wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni, a także wieloletniego praktycznego doświadczenia spółki Erbud we współpracy naukowo-dydaktycznej, podała spółka.

InPost zamierza w najbliższych latach wykorzystać swoje wypracowane przewagi konkurencyjne m.in. do budowy pozycji największego operatora na rynku dostaw dla e-commerce, podała spółka. Jednym z celów strategicznych jest uzyskanie do końca 2017 r. udziału działalności kurierskiej pod logotypem InPost w polskim rynku na poziomie ok. 10%.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że rynek obligacji korporacyjnych w ramach Catalyst jest obszarem o potencjalnie dużej dynamice wzrostu, poinformował wiceprezes giełdy Grzegorz Zawada. W celu przyspieszenia wzrostu, GPW m.in. uprości architekturę Catalyst.

PCC Rokita przeprowadzi co najmniej 2 emisje obligacji w ramach III programu emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego.

Obligacje spółki Elzab o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł zadebiutują w poniedziałek na rynku Catalyst, podała giełda.

Remedis wyemitował obligacje serii EY1 o wartości 1,3 mln zł z terminem wykupu 9 grudnia 2016 r., poinformowała spółka.

Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka.

Akcje wydawcy "Rzeczpospolitej" i Parkietu" będzie można kupić na GPW 1 lipca br., zapowiada większościowy akcjonariusz Gremi Media Grzegorz Hajdarowicz.