Unibep przejmuje spółkę mostową Budrex-Kobi za ok. 8 mln zł

ISBNews
12.06.2015 18:02
A A A

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) ? Unibep zawarł przedwstępną umowę nabycia od pięciu osób fizycznych 430 udziałów spółki pod firmą Budrex-Kobi z Białegostoku, stanowiących 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę sprzedaży w wysokości do 8 mln zł, podał Unibep.

Głównym przedmiotem działalności przejmowanej spółki jest budowa mostów, przepustów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, podkreślono w informacji.

Umowa ostateczna zostanie zawarta po zgromadzeniu wszelkich wymaganych dokumentów towarzyszących transakcji, w tym dotyczących rozliczeń spółki z właściwymi urzędami i instytucjami, w terminie do 1 lipca 2015 r., podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)