Akcjonariusze Pegas zdecydowali o wypłacie 1,15 euro dywidendy na akcję

ISBNews
15.06.2015 13:45
A A A

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 10,61 mln euro dywidendy, tj. 1,15 euro na akcję, wynika z uchwał.

"Dywidenda wypłacona zostanie z zysku za 2014 r. oraz zysków z lat ubiegłych. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (czyli dzień, na koniec którego akcje uprawniające do otrzymania dywidendy są zapisane na rachunkach prowadzonych na rzecz uprawnionych osób w systemach rozliczeniowych Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, lub innych odnośnych systemów rozliczeniowych) wyznaczono na 16 października 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 28 października 2015 r." - czytamy w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 10,15 mln euro, tj. 1,10 euro na akcję, z zysku za 2013 rok oraz lat ubiegłych.

Pegas Nonwovens miał 27,1 mln euro zysku netto w 2014 r., co oznacza wzrost o 1820,3% r/r.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.

(ISBnews)